Back to All Events

Stuttgart Bachwoche - Telemann and Bach Cantatas

  • Stuttgart Johanneskirche (map)

Telemann TWV 1:1178 “Nun komm, der Heiden Heiland”

Bach Cantata BWV 61 “Nun komm, der Heiden Heiland”

Internationale Bachakademie Stuttgart

Hans-Christoph Rademann, conductor